Özbekçe, Orta Asya’ da konuşulan dillerdendir. Özbekistan’ ın resmi dili olarak 20 milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır. Türk Dilleri dil ailesinin Uygur Grubu’ndan olan Özbekçe, Latin, Kiril ve Arap alfabesine dayanır. Özbekçe dilini Türk tarihi açısından önemli kılan, Karluk, Oğuz ve de Kıpçak lehçelerini barındıran tek yaşayan dil olmasıdır. Türkçe ‘ den yapı olarak farklışaşan Özbekçe, Türk ve Özbekistan’ ın sosyal, siyasi ilişkilerinin bulunması açısından ülkemiz için önemli bir dildir. Ayrıca Özbekçe Türkistan’ da Kırgısiztan, Kazakistan, Kızgızistan ve Tacikistan’ ın özerk dilidir. Özbekistan ile Türk işadamlarının ticari işbirliğinde, siyasetçilerin siyasi ilişkilerinde, üniversitelerin iki ülke arasındaki öğrenci akışında, resmi bir çok yazışmada Özbekçe tercüme önem kazanmaktadır. Özbekçe dilinin Orta Asya’ da en yaygın kullanılan dil olması da tercüme işlemlerinde talebi arttırmaktadır. Özbekçe Türkçe’ ye göre dil yapısı itibariyle farklılaşan bir yapıya sahiptir. Özbekçe-Türkçe tercümeler, bu farklı yapı nedeniyle profesyonellik istemektedir. Azerice örneğinde olduğu gibi Özbek dilinin Türkçe’ ye çevrilmesi kolay olmamaktadır. Bu durum, Özbekçe tercüme hizmetinin profesyonel çevirmenlerce verilmesini zorunlu kılar. Hisar tercüme bürosu Özbekçe’ den Türkçe’ ye ya da herhangi bir hedef dile yapılacak tercümelerde, Türkçe metinlerin Özbekçe olarak yazılmasında azami dikkat ve titizlikle görev almaktadır. Özbekçe Tercüme Bürolarından Alınacak Hizmetler Özbekçe’ nin ülkemizde Özbekistan ile yakın ilişkiler nedeniyle önemli bir yeri vardır. Ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri, ticari sosyal tüm ilişkilere de yansımakta, iki ülkenin birbiri arasında iletişimini de zorunlu kılmaktadır. Özbekçe dünya genelinde dil okullarında okutulan Türk dilleri arasındadır. Özbekçe tercüme talepleri ülkemiz için önemli olmaktadır. Tercümanlık bürolarından Özbekçe için alınabilecek hizmetler şu şekildedir: • Özbekçe resmi evrakların tercümesinin yapılması, • Özbekçe ödevler, akademik araştırmalarda ve araştırmacıların çalışmalarında tercüman desteğinin verilmesi, • Özbekistan ile yapılacak ortaklık projelerinde, kurulacak ticari ve sosyal ilişkilerde sözel ya da yazılı her tür tercüme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, • Özbekistan ile yapılacak ortaklıklarda telefon görüşmeleri gibi özel konuşmalarda yeminli tercüman görevlendirilmesi, • Toplantı, kongre, konferans, özel görüşmelerde Özbekçe çevirmen desteği alınması, • Hukuk, insani bilimler, tıp, mühendislik gibi alanlarda akademik metinlerin tercümesinin yapılması, • Özbekçe tez özetlerinin tercüme edilmesi, • Web sitesi çevirilerinde yerleştirme işlemlerinin SEO’ ya uygun olarak hazırlanması, • Özbekçe yeminli tercüme, noter onaylı tercüme iş ve işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi, • Özbekçe onay işlemleri ile apostil işlemlerinde gereken desteğin verilmesi, • Özbekçe belgelerin uzmanlık alanına göre tercümanların atanarak, belgelerin teslim gününde istenenlere uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması. Özbekçe Tercüme Ne Kadar? Özbekçe tercüme işlerinde belge sayısı üzerinden fiyatlandırmada standart ücretler söz konusu değildir. Standart ücretler, karakter ya da kelime başına belirli bir tutardır. Bunun dışında belge ya da işin niteliğine göre ücretlendirme yapılır. Özbekçe çevirisi istenen metnin uzunluğu, çevirinin ne zamana yetiştirilmesi gerektiği ve çeviriye konu olan metnin uzmanlık alanı tercüme fiyatları için belirleyicidir.