HİSAR TERCÜME HİZMETLERİ

Hisar Tercüme yazılı tercüme, sözlü tercüme, resmi tercüme, deşifre tercüme, redaksiyon (editing), proofreading, yerelleştirme, transcreation (yaratıcı) tercüme, acil tercüme, adli tercüme alanlarında hizmet vermektedir.

Acil Tercüme

Acil tercüme ihtiyaçları için özellikle tatil günleri gibi günlerde çevirmen bulmak sizler için son derece zor olacaktır. Hafta sonu ya da gece saatlerinde işiniz ya da başvuru yapmanız gereken bir alanla ilgili acil tercüme hizmetine ihtiyaç duyabilirsiniz. İhtiyacın oluştuğu zaman dilimi itibariyle hızlı bir çeviri teslim almanın imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Hisar tercüme, bünyesindeki acil tercümanlar ile size en hızlı hizmetini vermektedir.

Acil tercümanlar, yüklediğiniz çeviri dosyasındaki uzmanlık alanı ve dil çifti konularındaki uzmanlıklarına göre tercümeleri teslim almaktadır. Örneğin çeviriniz tıbbi çeviri ise doktor tercümanlara atanırken, akademik metin çevirisi ise akademik konuda uzmanlaşmış akademisyen çevirmenler tarafından yapılmaktadır. Hisar tercüme, profesyonel tercümanlardan oluşan geniş kadrosu sayesinde aklınıza gelebilecek tüm dil çiftlerine ve teknik yetkinliğinden dolayı medikal, tıbbi, hukuki, akademik çeviri konularına üst düzeyde hakimdir. Aynı zamanda kadrosu içerisindeki yeminli tercümanlar sayesinde yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme hizmetlerini de yine aynı hızda size sağlamaktadır.

Proofreading Tercüme

Proofreading nedir? Türkçe’de düzelti olarak da ifade edilen proofreading hizmeti, metinlerin farklı bir kişi tarafından incelenerek dilbilgisi, üslup, yazım ve noktalama hatalarını düzeltilmesine denir. Proofreading hizmeti ise metinlerin dilbilgisi ve okunabilirlik yönünden geliştirilmesi işlemidir. Her yıl binlerce müşterisine proofreading hizmeti veren Protranslate, uzman proofreading editörü kadrosu ile çalışmaktadır. Proofreading hizmeti almak istediğiniz belgenizi tarafımıza iletmenizin ardından belgenizin türü ve içeriğine göre proofreading uzmanı editörümüz belgenizi teslim alır ve süreç başlar. Bu süreçte asıl nokta çevirisi tamamlanmış belgenin tıpkı anadilde yazılmış gibi gözükmesi ve çeviri olduğunun belli olmamasıdır. Bu sebeple proofreading hizmeti veren editörlerimiz öncelikle Türkçeye ve sonrasında çeviri yapılacak hedef dile son derece hakim ve deneyimlidir.

Hisar tercüme proofreading Türkiye ekibi olarak doğru, özlü, tam ve en kaliteli proofreading hizmetini sunabilmek için müşterilerimize 7/24 proofreading hizmeti vermekteyiz. Proofreading servisi sağlanan metinler alanında uzman çevirmen ekibimiz ile titiz bir çalışmadan geçirilmekte ve vermiş olduğumuz proofreading hizmetinin kalitesinden emin olduktan sonra tarafınıza iletmekteyiz. Hisar tercüme platformu olarak, müşterilerimize online proofreading hizmetimizi hızlı ve üstün kaliteli hizmet anlayışıyla sunmaktayız.

Resmi Tercüme

Hedef dilden kaynak dile resmi evraklar üzerinden yapılan çeviri türüne resmî belge tercümesi adı verilmektedir. Bu evraklar ticari sicil gazetesi, kimlik belgesi, diploma, sabıka kaydı vb. olabilmektedir. Bu tür belgeler noter onaylı olup olmamalarına göre değerlendirilir. Şayet bu evrakı talep eden resmi kurum, evrakın noter onaylı olmasını istiyor ise tercüman imzası ile birlikte noter onayı da gerekmektedir. Noter onaylı çeviri nasıl yapılır?

Hisar Tercüme Bürosu olarak resmi evrak çevirisi noktasında da sizlere profesyonel anlamda destek veriyoruz. Şayet bu evraklar noter tarafından onaylanacak ise çevirinin yeminli tercüman tarafından yapılması gerekiyor. Yeminli tercüme yetkisi de yine bu tercümanlara noter tarafından verilmektedir. Çeviri yapıldıktan sonra tercüman sorumluluk almak ve hatasız tercüme yaptığını kanıtlamak amacı ile evrak üzerine ad soyad bilgisi yazar ve ıslak imza atar. Bu aşamadan sonra noterde evrakın çevirisinin doğru yapıldığına dair mührünü basar.

Tüm dünya ve dil teknikleri noktasında profesyonel hizmet sunan firmamız resmi tercüme işini de kısa sürede yapmaktadır. Çünkü kurumlar tarafından talep edilen evrakların geçerlilik süresi kısa olabileceği gibi, işlemlerin ivedi bir şekilde yapılabilmesi için de yine zaman önemli bir detaydır. Bu resmi evraklar sadece devlet kurumlarında değil, özel sektörde de gerekli olmaktadır. Günlük işler noktasında bu evrakların belirleyici olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

Resmî belge tercümesi hassas bir konudur. Çünkü bu evrakların resmi boyutu bulunmaktadır. Doğru yapılmayan çeviriler sizlere pahalıya mal olabilir. Ayrıca her ülkenin resmî kurumları ve bu kurumların işleyişi farklılık göstermektedir. Yanlış yapılan çeviriler sebebi ile birçok evrak kurumlar veya kuruluşlar tarafından geri gönderilmektedir.

Normal belgelerde tercüman yeterli olurken, noter onaylı belgelerde yeminli tercümana ihtiyaç vardır. Ayrıca mahkeme kararı, sertifika, ikamet senedi, pasaport gibi evraklar noktasında da sizlere çeviri hizmeti vermekteyiz. Firmamız çeviri konusunda biçilmiş bir kaftandır. Dil bilgisi ve imla yönünden kusursuz çeviriler yapılmasının yanı sıra aynı zamanda tercümanlarımız terminolojiye de hakimdir. Resmi evraklarınızın doğru ve hızlı bir şekilde çevrilmesi için hemen firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Transcreation Tercüme

Transcreation ya da bir diğer adı ile yaratıcı uyarlama, genel olarak pazarlama ve reklam sektörüne ait olan metinlerin ve içeriklerin, çeviri yapılacak olan hedef dilin kültürel özelliklerine uygun yaratıcı bir biçimde yeniden şekillendirilmesi işlemidirTranscreation işleminde can alıcı nokta, hedef kitlenin konuştuğu dilin inceliklerini çok iyi bilmek ve çevrilecek metinlere yaratıcılık katmaktır.

Günümüzde pazarlama sektörü global bir hal almıştır. Birçok marka yerel hedef kitlelerine dair yaptığı pazarlama faaliyetlerini bir adım ileri götürmeye çalışmakta, küresel pazarda yer alma çabasındadır. Durum böyle olunca pazarlama ve reklam amaçlı metinler, sloganlar, afişler, görsel öğeler, çeşitli sosyal medya içerikleri ve buna benzer unsurların kaynak dilden başka bir dile adapte edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Markalar faaliyet göstermeyi arzu ettikleri dış pazarlarda yer alan kullanıcı kitlelerini daha fazla çekecek bir şekilde içerik üretmek istemektedirler. Bu faaliyet, normal tercüme alanının çapının daha genişlemesini ve yaratıcı uyarlama unsurunun işin içine dahil edilmesini gerekli hale getirmiştir.

Pazarlama Stratejilerinin Önemi

Bilindiği üzere pazarlama aksiyonları yaratıcılık gerektiren, hedef kitle ile bağ kurma amacı taşıyan, stratejik hamleler bütünüdür. Transcreation (yaratıcı uyarlama) işleminde, markalar tarafından hitap edilmek istenen hedef pazarda yer alan kullanıcıların ilgisinin nasıl daha fazla cezbedebileceği sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Markalar, pazarlama içeriklerini, çevirisi yapılacak olan hedef dili konuşan kullanıcıların kültürel anlayışları, konuşma tarzları ve etkilenme biçimleri gibi unsurları göz önüne alarak yaratıcı bir şekilde uyarlamaya tabi tutmaktadırlar. Böylece herhangi bir pazarlama metninin, sloganının ya da afişinin, kültürel anlamda yaratıcılık katarak, hedef pazarın diline uyarlanması gerçekleşmiş olur.

Transcreation ve Yerelleştirme Arasındaki Fark

Transcreation (yaratıcı uyarlama) faaliyetini, yerelleştirme yani lokalizasyon işlemi ile karıştırmamak gerekir. Yerelleştirme işleminde de hedef dilin sosyokültürel özellikleri dikkate alınarak yapılan bir tercüme faaliyeti mevcuttur ancak bu çalışmanın sınırları daha dardır. Transcreation işleminde ise, çeviri yapılacak olan hedef dilin kültürel nitelikleri ve kullanım biçimleri göz önüne alınırken, uyarlamanın sınırları çok daha geniştir. Transcreation işleminde metin veya içerikler tamamen değiştirilebileceği gibi, yaratıcılık katma konusunda hiçbir sınır yoktur. Aslında sınırları belirleyen müşteriler ya da onların gereksinmeleridir. Müşteriler aşağıdaki yaklaşımlarla ve maliyet yapılarıyla ilgili ayrıntılı bir şekilde aydınlatılmalıdırlar.

Pazarlama ve reklam metinlerinin çevirisi söz konusu olduğunda dört temel yaklaşımdan söz edilebilir:

1 – Birebir çeviri: Müşterinin hedef kitleye hitaben hazırlayacağı içeriğe kaynak oluşturabilmek için kaynak metnin hiçbir ilave yapılmadan çevrilmesi sürecidir. Bu süreçte hedef metinin içerebileceği yanlış anlaşılabilecek kısımlar çeviri ekibi tarafından müşteriye bildirilmelidir.

2 – Alternatifli çeviri: Hedef içerikte amaçlanan etkiyi sağlayabileceği düşünülen birkaç seçeneğin müşterilere sunulması.

3-Sınırlı yaratıcı çeviri: Kaynak metindeki anlama ve amaca sadık kalınarak yapılan uyarlama çevirisi.

4 – Sınırsız yaratıcı çeviri: Kaynak içerikten yola çıkılarak ama tamamen özgürce yeni bir içerik üretimi süreci.

Bu dört yaklaşımın hepsinde çeviri sürecinde, redaksiyonda ya da en azından son okuma proofreading sürecinde mutlaka anadili hedef dil olan ve makul bir süre hedef kitlenin bulunduğu bölgede, kültürde yaşayan bir çevirmen çalışmalıdır. Sözel ya da görsel yan anlamları, çağrışımları ancak anadili hedef dil olan biri uzun bir süredir hedef kitle içinde yaşıyorsa ayırt edebilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme ülke sınırları içerisinde kullanılacak çeşitli evrakların tercüme edildikten sonra ilgili tercümeyi yapan yeminli tercüman tarafından onaylanması yani kaşelenmesi işlemidir. Bu durum bizim ülkemizde diğer ülkelere göre belirli farklılıklar içermektedir.

Tercüme edilecek belgeler onay durumuna göre ülkemizde temelde Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli tercüme olmak üzere ikiye ayrılır. Yeminli tercüme evrakın sunulacağı kurumun talep ettiği bir onay işlemidir. Örneğin yurtdışına çıkacağınız zaman noterden reşit olmayan çocuğunuz için aldığınız Muvafakatnamenin gidilecek ülke diline (Örneğin, İngilizce) yeminli tercümesinin yapılması istenir. Böylelikle çocuk yanında taşıdığı çevrilmiş belgeyi yetkililere göstererek geçiş yapabilir.

Bir diğer durumda, birçok elçiliğe vereceğiniz Sabıka Kaydı, Nüfus Kayıt Örneği, Banka Dekontu, Hesap Bilgisi gibi belgelerin yine kaşeli tercümesi, yani yeminli tercüman tarafından onaylanması istenir. Ancak YÖK Denklik Belgeleri için yeminli tercüman onayından sonra Noter Onaylı Tercümeye de ihtiyaç vardır. Bu durumda ödeyeceğiniz tutar daha fazla olacaktır.

Yeminli tercüme işlemi çeviriyi yapan tercüman tarafından (çoğu durumda tercüme bürosu tercümanı) tarafından onaylandığı için ücret olarak noter tasdikinden daha uygundur. Çünkü noter evrak başına ekstra ücret almaktadır. Evrakı teslim edeceğiniz kurumdan çevirinin yeminli tercüme mi yoksa Noter onaylı tercüme mi istendiğini muhakkak sorunuz.

Yeminli tercüme ağırlıklı olarak şu işlem ve kurumlarda istenir; Çalışma Bakanlığına yapılacak müracaatlarda yabancıların diploma çevirileri, yurtdışına çıkışlarda istenen Muvafakatname, Sabıka Kaydı, Nüfus Kayıt Örneği, Adres Belgesi, Sağlık Raporu gibi belgeler, bazı kurumlara verilecek dilekçeler, yurtdışından getirilecek mal veya hayvanlarda istenen fatura, konşimento, pedegri vb. belgeler, gümrük belgeleri, yurtdışı kaza tutanakları ve diğer birçok evrak ve belge.

Yeminli Tercüme Onayı
Yeminli tercüme onayı yapılırken sayfanın altına çeviriyi yapan tercümanın kaşesi basılır ve ilgili dilden (kaynak dile) hedef dile aslından veya fotokopisinden tercümesi yapılmıştır şeklinde ibare düşülür. Altına varsa tercüme şirketinin kaşesi basılır ve imzalanır. Çevrilen evrak üste gelecek şekilde asıl evrak ile birlikte zımbalanır. Böylece ilgili kurum hangi belgeden tercüme yapıldığını da yeminli tercüme vasıtasıyla görmüş olur.

Bu tercüme onay işlemi ilk paragrafta bahsedildiği üzere bizim ülkemizde diğer ülkelerden farklıdır. Öyle ki İngilizcesi “Certified Translation” olan bu tercüme onay şekli, ülkemizde imzayı atan tercümanın bir sicil numarası olmadığı için birçok kurum tarafından kabul edilmemektedir. Bu kurumlar asıl olarak belgenin Noter Onaylı tercümesini istemektedir. Bu da tüketici için ekstra bir yüktür. Ancak birçok ülkede yeminli tercümanın tıpkı devlet memurları gibi bir sicil numarası vardır ve yaptığı tercümenin altına bastığı kaşe ile çeviriyi birçok kurumda geçerli hale getirmektedir. Ülkemizde de ileride buna yönelik çalışmalar olması beklenmektedir.

Siz de belgelerinizi tercüme ettirmek istiyorsanız ve güvenilir bir tercüme bürosu arıyorsanız Hisar Tercüme ile iletişime geçebilirsiniz.

Deşifre Tercüme

Hisar Tercüme farklı alanlardaki deneyimleriyle ve kurumsal firmalar ile yapmış olduğu iş ortaklıklarının referansları ile deşifre tercüme hizmeti vermektedir.

Deşifre Tercüme Nedir?

Deşifre çeviri en basit anlatımı ile sözlerin yazıya dökülmesi ya da metne dönüştürülmesidir. Bir toplantıda, kongrede, seminerde ya da açıklama yapılan herhangi bir ortamda konuşmacıların sözlerinin yazılı bir şekilde kayıt altına alınmasını kapsamaktadır. Bunun yanında çeşitli kayıt ortamlarına alınmış konuşmalar da deşifre hizmeti ile metne dönüştürülebilir. Örneğin bir youtube videosu, ya da cd içindeki ses kaydının kağıda aktarılması deşifre tercüme hizmeti kapsamına girmektedir.

Deşifre Çeviri Hizmetleri

Bu görev için yılların tecrübesi ile oluşturduğumuz uzman ekibimizle tüm tercüme işlerinizi titizlikle yapmayı hedeflemekteyiz. Simültane ve ardıl olarak sınıflandırılan sözlü tercümeleriniz, diksiyonu düzgün konusuna hâkim profesyonel tercümanlar tarafından siz değerli müşterilerimizin kongre, seminer gibi yüksek sayıda katılımcıya hitap eden toplantılarda titizlikle icra edilmektedir.

Özel bir tercüme konusu olan hisar tercüme, konusu mahremiyet barındırabilen içerikten ötürü hassas çözümlenmesi gereken bir konudur. Kaseti video, DVD, VCD, CD vb. formattaki ses ve görüntü kayıtları, konusunda uzman ekibimiz vasıtası ile deşifre edilip, gerekirse deşifre tercüme yapılarak tarafınıza yazılı olarak sunulmaktadır. Bu işlemler, teknik donanıma sahip özel stüdyolarda yürütülür ve tercümanlık bürosu olarak güvencemiz altındadır.

Redaksiyon Tercüme

Redaksiyon kelime anlamı olarak hali hazırda yazılmış bir metnin gereken anlam ve yazım düzenlemelerinin yapılarak yayıma hazır hale getirilmesidir. Ancak Tercüme sektöründe daha önce yapılmış bir tercümenin çeviri yapılan hedef dilin imla, gramer ve terminolojik kurallarına uygunluğunun incelenmesi ve çeviri metninde gerekli düzeltmelerin yapılması anlamına gelir. Gereken eğitimleri alarak redaksiyon yapan kişiye redaktör denir. 

Yabancı dilden mesela İngilizceden Türkçeye çeviri yapılmış veya Türkçeden İngilizceye çevrilmiş bir metnin anlam ve yazım hataları düzeltilmeden okunması durumunda anlaşılması zor veya yanlış anlamlara sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için çeviri yapılan metne her iki dilin kurallarını bilen uzman yeminli tercüman tarafından redaksiyon yapılması gerekir. Yayına gönderilmiş bir makale, kitap bölümü veya kitabın tamamının bir sonraki baskıya kadar yanlışlarını düzeltme imkanı yoktur.

Bu nedenle yayınlanmadan önce iyi bir redaktör tarafından redaksiyon yapılmış olması gerekir. Özellikle edebi tercüme, reklam metni tercümeleri, akademik çeviri, yüksek lisans tezi tercümesi, doktora tezi tercümesi, roman, öykü, deneme gibi edebi yazılarda mutlaka imla hatalarının düzeltilmesi ve metindeki konu bütünlüğünün sağlanması en az yazımı kadar önemlidir. Bu saydığımız metinlerin profesyonel bir kişi tarafından değerlendirilmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

Hisar Tercüme olarak yaptırdığınız çeviri metinlerinin redaksiyonu yeminli tercüman tarafından yapılmaktadır. Siz değerli müşterilerimiz için yaptırdığımız redaksiyon hizmeti işleminden sonra metinleriniz daha anlaşılır hale gelmektedir. Hisar tercüme bürosu olarak size en iyi tercümanlarla en uygun redaksiyon fiyatları sunacağımıza emin olabilirsiniz. Redaksiyon hizmeti yapan tercümanlarımız gerekli redaksiyon eğitimi almış tercümanlardır.

Hisar Tercüme Şirketi kaliteli, hızlı ve güvenilir redaksiyon hizmeti vermektedir. Her türlü İngilizce makale redaksiyon, İngilizce sözlük redaksiyon, İngilizce redaksiyon ve Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve diğer tüm dillerde redaksiyon hizmeti veriyoruz.

Simultane Tercüme

Sözlü tercüme, bir dilin farklı bir dile sözlü olarak çevrilmesi işlemidir ve ardıl, simultane, fısıltı gibi teknik olarak farklılık gösteren çeşitleri vardır. Dünyanın giderek küreselleşmesi ve yurt dışı ile ilişkilerin giderek artması ile özellikle sözlü çeviriye ihtiyaç giderek artmaktadır. Yazılı çevirinin aksine sözlü çeviri anında yapılmakta ve hata kabul etmemektedir. Buna ek olarak kendi alanında özelleşmiş çevirmenler tarafından yapılması, çeviri sırasında kullanılacak dilin ve kelime türlerinin bilinmesi açısından önemlidir. Simultane çeviri, çevirinin konuşmacı ile eşzamanlı olarak yapılması işidir ve büyük bir dikkat gerektirir. İşin stresli olması da aynı çeviri için birden fazla çevirmen ihtiyacı doğurmaktadır. Çeviri öncesinde işin konusunu bilmek ve önceden haber vermek, çevirinin yapılacağı ekipmanı hazırlamak ve çevirmenin konu ile alâkalı olarak hazırlık yapması açısından oldukça önemlidir.

Belirtilen sebepler nedeniyle çeviri türlerinden özellikle de sözlü çevirinin işinde profesyonel kişilerce yapılması çok önemlidir.

Bugün 10 kişilik toplantılardan, 1000 kişilik toplantılara kadar birçok organizasyonda Simultane Çeviri veya Ardıl Çeviriye ihtiyaç duyulabilmektedir. Toplantıdaki konuşmacılardan sadece birinin bile yabancı olması, konunun ve tercümenin önemine göre o toplantıya tercüme sistemi kurulmasını gerektirebilir.

Geçmişe bakıldığında, özellikle sözlü çeviri alanında birçok büyük hatanın yapıldığını görmekteyiz. Çok hassas bir konu olan sözlü çeviri işinin uzmanı kişiler tarafından yapılmalıdır. Sözlü çeviri bir bütünlük arz eder. Bu bütünde tercümanın dakikliğinden, doğru çevirisine kadar birçok etken vardır. Hisar tercüme olarak sizlere bu alanda hizmet vermekteyiz.

Yazılı Tercüme

Tercüme denince akla genel olarak kitap çevirisi gelse de günlük hayat içinde herkes yazılı tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyabilir. Ödev hazırlayan bir lisans öğrencisi, tezini uluslararası düzeye taşımak için çeviriye ihtiyaç duyan bir yüksek lisans öğrencisi ya da işini büyütmek isteyen bir şirket sahibi olabilirsiniz. Uzun ya da kısa, yazılı çeviri hemen hemen herkesin ihtiyacı olabilir. Hisar Tercüme olarak istediğiniz her alanda istediğiniz bütün dillere profesyonel yazılı çeviri hizmetleri sunuyoruz.

A’dan Z’ye yazılı tercüme bizim işimiz. Yılların verdiği deneyimimiz ile bugüne kadar görmediğimiz tercüme evrakı kalmadı diyebiliriz. Şirketimiz bünyesindeki tercümanlarımız ile akademik tercümeden, medikal tercümeye kadar çok farklı konularda hizmet veriyoruz. Yazılı tercüme denince akla gelen bütün işlerde en yakın çalışma ortağınız olmak isteriz.

Yazılı tercüme konusunda dikkat edilmesi gereken konu müşteriden ilk tercüme talebi geldiğinde metnin iyi incelenmesidir. Metin tercüme açısından ilk aşamada iyi değerlendirilirse çeviri süreci çok daha kolay ve sağlıklı işleyecektir. Metnin yazılı tercüme için değerlendirilmesinden kasıt, metin türü, metin süresi ve DTP gibi etmenlerin detaylı biçimde dikkate alınmasıdır. Böylelikle en doğru fiyat ve süre teklifi verilebilir.

Yazılı tercümenin en önemli bileşeni günümüzde bilgisayardır. Yazılı tercümelerin neredeyse tümü bilgisayar yoluyla belirli Microsoft programları veya çeşitli çeviri araçları ile yapılır. Özellikle çeviri araçlarının efektif kullanımı tercüme işlerinde her iki taraf için de, yani hem müşteri hem de çeviri bürosu için çok büyük avantajlar sağlar.

Günümüzde tercümeye olan ihtiyaç ülkelerin birbirleri ile olan ilişkilerinin artması sebebiyle en üst seviyeye gelmiştir. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde tıp lisansı yapıp, bu lisansınızı ülkemizde kullanarak doktorluk yapabilirsiniz. Ancak bunun içi öncelikle belgelerinizin tümün tercümesine ihtiyacınız olacaktır. Ya da çok iyi bir mühendis olarak başka ülkede yetiştiniz ancak deneyimlerinizi ülkemizde kullanmak istiyorsunuz, yine kendinizi ispatlayabilmeniz için size ait dokümanların çok dilli olmasında faydasında olacaktır.

Pasaport tercümesinden, diploma tercümesine, transkript çevirilerinden, akademik makale çevirilerine kadar birçok alanı kapsayan yazılı tercüme konusunda Hisar Tercüme olarak en yakın iş ortağınız biziz.

Yerelleştirme (Lokalizasyon) Tercüme

Hisar Tercüme sahip olduğu tecrübeler ile lokalizasyon hizmetlerini güvenli, kaliteli ve hızlı bir şekilde verebilmektedir. Profesyonel çevirmen kadromuz, projeye göre tekil ya da ekip halinde çalışabilmektedir. Firmamızın İstanbul’da 5 farklı merkezde şubesi bulunmaktadır. Gerektiği durumlarda şubeler koordineli çalışarak hizmet kalitesinin ve tamamlanma hızının artmasını sağlayabilmektedirler.

 Yerelleştirme Nedir?

Yerelleştirme (Lokalizasyon) bir bölgenin dil, kültür, dil bilgisi gibi özelliklerini göze alarak bunları uyarlama işlemine yerelleştirme (lokalizasyon) denir. Genelde dijital ürünlerde kullanılan lokalizasyon tercümesi, yazılım sektöründe oldukça sık ihtiyaç duyulan bir çeviri hizmetidir.

Yerelleştirme İşleminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Vermek istenilen mesajın açık ve net olarak okuyuculara ifade edilmesi gerekiyor.
    • Karşı kültürün dil, kültür, dil bilgisi ve yerel farklılıkları göz önünde bulundurarak uyarlanması gerekiyor.
    • Okuyucu tarafından kültürün yabancı hissedilmemesi gerekiyor. Bu yüzden o kültürün özelliklerini bilen kişi tarafından yaptırmanız gerekiyor.
    Mobil Uygulama Yerelleştirme – Yazılım Yerelleştirme-İnternet site Yerelleştirme (Lokalizasyon)
    Web site internet üzerinden firma bilgilerinizin olduğu bir iletişim panosudur. Çağımızın son zamanlarda teknolojinin gelişmesinden dolayı çoğu firmasın bir web sitesi vardır. Sadece web sitenizin bulunmuş olduğu ülkenin kültürü haricinde diğer ülkelere de firmanızı duyurmak için ve hem kullanıcı sayısını artırmak hem de iş sayısını yükseltmek için bazı girişimler yapılmaktadır. Bu girişimi yaparken öncelikle sık sık karşımıza çıkan Web Sitesi yerelleştirme, Mobil Uygulama Yerelleştirme ve Yazılım Yerelleştirme gibi alanlarda destek almanız gerekiyor. Web sitesi yerelleştirme içeriğinin belirli bir hedef kitlenin kültürel, dilsel, teknik gereklilikleri ile birlikte ilgili yasal gerekliliklerinin ve planlanan iletişim amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak için uyarlanmasıdır. Sadece web sitenizin yerelleştirilmesiyle işlem bitmemiş olacaktır. Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler çok fazla kullandığı için mobil uygulama yerelleştirme de gerekecektir. Mobil Uygulama Yerelleştirme ile iş portföyünüz daha fazla artacaktır. Bundan dolayı internet sitesi yerelleştirme işlemlerini Hisar Tercüme’den destek alırken Mobil Uygulama Yerelleştirme ve Yazılım Yerelleştirme içinde ayrıca bir destek almanız gerektiğini belirtmek isteriz.