Balkanlar bölgesi dillerinde Makedonca, Hint-Avrupa dil ailesinden gelir. Bu dil ailesinin Güney Slav dilleri kolundandır. Makedonca, kiril alfabesine dayanır ve Kuzey Makedonya’ da resmi dildir. Ayrıca Romanya, Arnavutluk ve Sırbistan’ da onaylanmış azınlık dilidir. Yazılı bir slav dili olarak Makedonca’ nın 9. yüzyıla uzanan bir tarihi vardır. İlk Makedonca sözlük ise 1875 tarihlidir. Bu da Makedonca metinlerin tarihi öneme sahip olduğunu göstermektedir. Makedonca’ nın tarihi gelişimi içinde uzun yıllar reddedildiği Bulgaristan tarafından resmi kabulünün 1999 yılında gerçekleşmesi ise dilin önemini arttırmıştır. Bu nedenle Makedonca tercüme işlemlerine tarihi gelişimine de paralel biçimde son 10 yıllık süreçte talep artmıştır. Makedonca dilinin resmi olarak kullanıldığı Kuzey Makedonya, özerkliğini 1991 senesinde kazanmış, Birleşmiş Milletlerce 1993 senesinde tanınmıştır. Dolayısıyla da ülke tarihinde son on yıllık süreçte önemli atılımlar, gelişmeler ve bilimsel çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu durum, Makedonca metinlerin çevirisine olan ihtiyacı da arttırmıştır. Makedonca yeminli tercüme iş ve işlemlerinde profesyonel destek veren tercüme bürolarına gereksinim duyulmaktadır. Makedonca tercüme işlemleri ticari, hukuki, akademik ya da noter onaylı tercüme olarak gerçekleştirilebilir. Makedonya’ da gelişen bilimsel araştırmalar için tercüme desteği tercüme büroları tarafından sağlanır. Ayrıca kongre ya da toplantılarda gerek video konferanslarda gerek kongre salonlarında Makedonca simultane tercüme hizmetleri de gerekli olmaktadır. Hisar tercüme bürosu Makedonca olarak yapılması istenen her tür sözel ya da yazılı tercüme işlemlerinde destek vermektedir. Hisar Tercüme Bürolarından Hangi Konularda Destek Alınabilir? Makedonca tercüme işlemleri, göçmenlerin vatandaşlığa geçiş sürecinin önem kazanması ile birlikte aranılan bir hizmet olmuştur. Günümüzde Makedonya çifte vatandaşlık işlemlerinin de önem kazanmasıyla beraber Makedonca tercümeye talep artmıştır. Tercüme bürosu Makedonca için şu hizmetleri yerine getirir: Resmi ve kişisel her tür evrakın Makedonca çevirisi, Makedonya’ da yapılacak ticari faaliyetlerde gerekli belgelerin tercümesi ve apostil işlemlerinde danışmanlık hizmetinin saplanması, Makedonca metin çevirilerinde noter onayının alınması Makedonca yeminli tercüme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Makedonca hukuki, resmi, teknik, akademik her tür metnin özüne sadık kalınarak, orjinale en yakın biçimde çevrilmesi, Makedonca yazışmalar için kullanılacak resmi belgelerin tercüme işleminin gerçekleştirilmesi Makedonca akademik makalelerin ilgili alanın uzmanlarına da danışılarak, terimlerin anlamına uygun biçimde tercümesinin yapılması, Vatandaşlık iş ve işlemlerinde gerekli tüm belgelerin çevirisinin yapılarak apostil işlemleri için gerekli desteğin verilmesi, Ticari faaliyetler ile toplantı ve iş görüşmelerinde, sağlık kurumlarında, resmi makamlarda ve mahkemelerde tercüman desteğinin sağlanması Makedonca Tercüme Ne Kadardır? Makedonca tercüme işlemlerinde tercüme büroları, tercüme işleminin niteliğine göre ücretlendirme yapmaktadır. Dolayısıyla da işin niteliği ölçüsünde tercüme fiyatları değişiklikler gösterir. Tercümelerde metnin karakter fiyat hesaplamalarında önemli bir etkendir. Ayrıca acele olarak istenen tercümelerde fiyatlar, standart ücretlere göre biraz daha farklılık gösterecektir.